Papiery do urzędu z uwagami do planu

Pobrać, przeczytać, wydrukować, podpisać obydwie kopie i złożyć do urzędu.

Uwaga do prognozy.pdf (73,7 KB)
uwaga_prosta.pdf (41,3 KB)