Posiedzenie komisji komunalnej 22 marca 2017

W związku z tym, że mija kolejny tydzień od posiedzenia komisji komunalnej, które odbyło się 22 marca krótkie podsumowanie. Naturalnie próżno było szukać dokładniejszego opisu programu posiedzenia, co nie przeszkodziło w tym aby część osób spoza komisji dowiedziała się o tym pocztą pantoflową. :slight_smile:

Ilustracje mają charakter poglądowy ponieważ nie otrzymaliśmy kopii materiałów podczas sesji, stąd jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami musi się pofatygować do urzędu.

Poniżej krótkie zestawienie omawianych tematów.

  1. Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego. Po analizie aktualności tych planów Pan Michał Strzelecki (obecny sekretarz) wysunął propozycję 6 zmian, które są konieczne w planach. Według analizy jest potrzeba większej ilości zmian, natomiast wymienione poniżej są najistotniejsze.

A) Zmiana części planu zagospodarowania Centrum ze względu na błędy proceduralne poczynione przy jego uchwalaniu. Mapa online. Błąd polega na tym iż część terenów przeznaczonych pod zabudowę znajduje się na terenach leśnych, które nie zostały wyłączone z produkcji leśnej. Oznacza to tyle, że właściciele tych nieruchomości mimo istnienia planu pozwalającego na budowanie się w tych miejscach nie mogą z tego prawa korzystać dopóki nie zostanie przeprowadzona zmiana przeznaczenia gruntu. Błąd jest na tyle poważny że może być podstawą do całkowitego unieważnienia planu CENTRUM.
Najprawdopodobniej chodzi o teren wzdłuż ulicy Sosnowej a także wzdłuż Kościuszki za Dąbrówką w kierunku Dręszewa a także fragment Sosnowej za rowem.

B) Tereny Dręszewa (okolica ul. Samosiejki) i Guzowatki (w kierunku Łosia) przeznaczone pod rekreację według starego planu który został uchylony. Tereny te nie zostały (prawdopodobnie omyłkowo) włączone do nowego planu zagospodarowania w związku z czym ich status prawny uległ zmianie. W związku z tą sprawą jest prowadzone postępowanie przez prokuraturę rejonową w Wołominie
C) Zmiany wzdłuż trasy S8 (między innymi Małopole), tereny są wciąż objęte starym planem i brakuje w nich zapisów o intensywności zabudowy, pomieszane są kwestie dróg gminnych. Mapa online. Przy Małopolu (bliżej Chajęt) obecnie znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę, na których podobno miało by powstać osiedle szeregowców co może w przyszłości rodzić konflikty z ogólnym przeznaczeniem okolicy na obiekty przemysłowe/tereny inwestycyjne.
Cytując zastępcę:

Pasek działek przylegający bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Jeśli powstaną tam domy to nikt nie kupi okolicznych terenów przeznaczonych pod inwestycje albo będą rodzić się konflikty.

Wtórował mu Pan Strzelecki mówiąc

Ludzie będą mieć później pretensje dlaczego jest tak blisko zabudowa uciążliwa.

Sekretarz stwierdził iż w tej okolicy brakuje również stref ochronnych w związku z czym istnieje ryzyko iż urbanizacja będzie postępować poprzez uzyskiwanie warunków zabudowy. Rodzaj prowadzonych inwestycji w sąsiedztwie trasy S8 będzie powodował uciążliwość dla mieszkańców jeśli znajdą się oni zbyt blisko.


Korekty są potrzebne od strony Trojan ze względu na niefortunne zamknięcie terenów inwestycyjnych.

D) Karolew - utworzenie strefy pod działalność uciążliwą przy drodze wojewódzkiej 636 na granicy ze wsią Krusze. Podgląd mapy. Kiedyś w okolicy funkcjonowała kopalnia i wkrótce ma powstać następna. Aby najlepiej wykorzystać możliwości drogi proponuje się uchwalenie planu który pozwoli na zabudowę przemysłową i uniemożliwi dalszą eksploatację kopaliny. Według stanowiska urzędu kopalnia wiąże się z wpływami do budżetu natomiast rodzi również problemy z rekultywacją i powstawaniem dzikich wysypisk a zlokalizowanie tam przedsiębiorstw pozwoli na uzyskanie stałych a nie tylko chwilowych wpływów do budżetu.

E) Cisie - zmiana strefy przemysłowej pośrodku wsi, która nie jest realizowana i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej. Link do mapy. Według analizy obecnie w tym miejscu nie można lokalizować nowych budynków mieszkalnych. Co więcej w tym obszarze jeszcze przed uchwaleniem planu istniały budynki mieszkalne.

Po krótkiej rozmowie do realizacji jednogłośnie zostały przegłosowane pierwsze trzy modyfikacje. Przewodniczący komisji, Pan Krzysztof Rosa argumentował za zajęciem się Dąbrówką:

Nie mamy co dyskutować. Jeśli są działki już wydzielone to trzeba to zrobić w pierwszym rzucie. Dyskusja jest zbędna.

Każda ze zmian to koszt kilkudziesięciu tys. zł, sama Dąbrówka to około 30-40 tys. w przeciągu dwóch lat, ze względu na wielkość obszaru leśnego podlegającego wyłączeniu. Pierwsze trzy zmiany zostały potraktowane priorytetowo głównie ze względu na możliwe pozwy o odszkodowanie. Zastępca Wójta argumentował, że środki konieczne do realizacji zmian są już zarezerwowane.

  1. Zgoda na ustanowienie pomnika przyrody w Sokołówku na wniosek nadleśnictwa. Tym sposobem została wydana zgoda na pchnięcie pierwszego pomnika przyrody w gminie.
  2. Została przegłosowane wykupienie brakującego fragmentu drogi na działce ewidencyjnej 1465/19 w Kuligowie. Powierzchnia około 150 m2, cena 10 zł/m2.

W trakcie posiedzenia odbyła się również krótka rozmowa na temat planowanego cmentarza oraz “starego” w Józefowie (i niedopilnowania procedury przez parafię w latach 90). Pojawiły się również odwołania do dyskusji która miała miejsce na poprzednim posiedzeniu rady gminy tj. zdjęcia z porządku obrad spraw związanych z cmentarzem a także wspomniano o odmowie zorganizowania zebrania wiejskiego przez sołtysa Cisia.

Posiedzenie trwało 40 minut, poza wymienionymi wyżej tematami nie były omawiane inne sprawy. Kwestie modernizacji oczyszczalni została przemilczana lub omówiona na poprzedniej komisji.

To może niech sie Państwo z Samorządu zajmą sprawami waznymi i zrobią porządek choć raz. Postuluję na własnym przykładzie , niech się ktoś odważy ruszyć temat tabu tj. zrobić UCZCIWIE I OFICJANIE MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW a nie pic jak w 2013roku jaki zrobiła geodezja Wołomin. Wszyscy stosują spychologię działanoia doraźne ale nie tknie nikt sprawy burdelu w granicach działek !!! bo by się okazało że legalizowane były kradzierze i bylejakość .
Ewentualnie mo żemy porozmawiać o wykupach działek pod drogami , ewentualnie egzekwowanie postanowień MPZ i co w sytuacjach gdy ktoś sobie planuje w planie miejscowym a pozostaje np. w pasie poszerzanych dróg skrzynka pomiarowa która istnieje tam a plan tego nie uwzględnia i wytycza sobie tam chodniki .
Kombinacja jest tylko jak zrobić bo koszta będą. Bedą , ale to element inwestycji . Zas raz zrobiony i pilnowany porządek zostanie. Inaczej bym radził ludziom się tu nie sprowadzać.

http://kawazmierniczym.pl
temat ogólonopolski nie tylko lokalny.